Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

  1. Last updated on

Sinds 14 juni 2021 moeten biometrische gegevens, een digitale foto, vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) en een handtekening worden geregistreerd bij de aanvraag van een identiteitskaart. 


Bijgevolg moet elke persoon van 6 jaar of ouder die een nieuwe identiteitskaart aanvraagt, zich persoonlijk aanbieden om zijn biometrische gegevens te laten registreren.