De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland.

 1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van een KIDS-ID

Voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar oud, die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben en zijn ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister van een Belgisch consulaat, kunnen de ouders een Kids-ID aanvragen.

Indien uw kind nog niet bij ons is ingeschreven, zie dan de sectie Inschrijving.

Uw kind is 6 jaar of ouder

Hiervoor verstuurt u het volgende naar bern.consular@diplobel.fed.be

 • Het afspraakformulier
 • Een kopie van de verblijfsvergunning.
 • Een recent woonattest 
 • Een kopie van een identiteitsdocument van de ouders. 
 • Enkel wanneer u de kaart per post wenst te ontvangen: een aan uzelf geadresseerde  enveloppe voorzien van een barcode (meer informatie (PDF, 274.33 KB)). Deze kan u afgeven op het moment dat u en uw kind langskomen voor de registratie van de biometrische gegevens (zie lager).

In geval van diefstal of verlies:

 • Indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal bij uw aanvraag te voegen en het document 'Aangifte van diefstal'. Vergeet ook niet uw kaart te blokkeren via de volgende website
 • Indien het een verlies betreft: gelieve het volgende document 'Aangifte van verlies' in te vullen en toe te voegen aan het dossier.

Indien u dat wenst kan u ook per post opsturen naar: 

Ambassade van België in Bern
Weltpoststrasse, 4 
Postfach 
3000 Bern 16

Opgelet : enkel volledige aanvragen kunnen worden afgehandeld.

Uw kind is jonger dan 6 jaar

Hiervoor verstuurt u het volgende enkel per post:

 • Het aanvraagformulier 
 • Eén pasfoto die voldoet aan de normen.
 • Een kopie van de verblijfsvergunning.
 • Een recent woonattest.
 • Een kopie van een identiteitsdocument van de ouders.
 • Een bewijs van overschrijving van de kostprijs van de Kids-ID. 
 • Enkel wanneer u de kaart per post wenst te ontvangen: een aan uzelf geadresseerde  enveloppe voorzien van een barcode (meer informatie (PDF, 274.33 KB)).

Afspraak voor de registratie van biometrische gegevens (vanaf 6 jaar)

Nadat u van ons een bevestiging van de ontvangst van de aanvraag heeft ontvangen kan u een afspraak maken voor de registratie van de  biometrische gegevens van uw kind (foto en, vanaf 12 jaar vingerafdrukken).

Dit is het gevolg van EU-verordening 2019/1157 die de EU-lidstaten op legt dat hun nieuw afgegeven identiteitskaarten ook vingerafdrukken bevatten. Dat is nodig om een goede identificatie en een gelijkende foto te garanderen (die ter plaatse wordt genomen) en om (vanaf 12 jaar) uw vingerafdrukken af te nemen, zoals dat nu al voor een paspoort nodig is.

We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart daardoor meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden.

Activatie Kids-ID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.

Betaling

Een Kids-ID kost 10 CHF.

U kan betalen aan het loket met een bankkaart tijdens de afspraak voor de registratie van de biometrische gegevens van uw kind.

Indien uw kind jonger is dan 6 jaar en u de Kids-ID per post aanvraagt kan dit per overschrijving:

Postrekening Compte 60-225104-9
Vermeld steeds: Kids-ID, naam en voornaam van kind, geboortedatum
IBAN: CH69 0900 0000 6022 5104 9
Code BIC: POFICHBEXXX
Clearing: 9000

Termijn

4 à 5 weken vanaf het moment van uw aanvraag (- 6 jaar) of vanaf het moment van de afname van de biometrie (vanaf 6 jaar).

Voordat wij u de nieuwe kaart kunnen bezorgen moet de huidige, al dan niet vervallen identiteitskaart ons teruggestuurd worden en dit  bij bestelling of nadat wij u berichten over de aankomst van de kaart op onze ambassade.

Een alternatief in België

U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID/Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent.  Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

Zolang het kind nog geen 12 jaar is, wordt de Kids-ID enkel meegegeven aan de ouder die op hetzelfde adres als het kind woont. Een e-ID (vanaf de leeftijd van 12 jaar) daarentegen wordt enkel aan de titularis afgegeven, ook als die nog minderjarig is.