Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

 1. Laatst bijgewerkt op

Verlies van de Belgische nationaliteit op 28 jaar volgens artikel 22 § 1, 5 van het Wetboek op de Belgische nationaliteit

Voor alle Belgen die:

 • in het buitenland na 01.01.1967 geboren zijn;
 • en die behalve de Belgische nationaliteit nog één of andere nationaliteiten bezitten;
 • en die niet in het buitenland werken voor de Belgische regering of voor een Belgische vennootschap of vereniging;
 • en die nooit tussen hun 18de en 28ste in België hebben gewoond.

Als u twijfelt of een van de voorwaarden op u van toepassing is, dan raden we u aan toch de behoudsverklaring af te leggen.

Het is mogelijk de Belgische nationaliteit te behouden door een akte van behoud te ondertekenen op de Ambassade tussen 18 en 28 jaar.

Over te maken documenten in origineel en niet ouder dan zes maand op datum van ondertekening van de akte:

 • uittreksel uit de geboorteakte;
 • attest van woonplaats

Indien u niet in Zwitserland geboren bent, gelieve ons te contacteren: bern.consular@diplobel.fed.be

Bijkomende documenten kunnen nog aangevraagd worden.

 

Toekenning van de Belgische nationaliteit volgens artikel 8, § 1, 2 b van het Wetboek op de Belgische nationaliteit

Het kind dat bij geboorte

 • een andere nationaliteit heeft,
 • en in het buitenland geboren is,
 • en waarvan zijn Belgische ouder ook in het buitenland geboren is,

is Belg op voorwaarde dat die Belgische ouder binnen een termijn van 5 jaar een verklaring ondertekend waarin hij/zij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit van zijn/haar kind.

Over te maken documenten in origineel en niet ouder dan zes maand op datum van ondertekening van de akte:

 • uittreksel uit de geboorteakte (CIEC) indien het kind in Zwitserland geboren is
 • attest van woonplaats van de Belgische ouder

Bijkomende documenten kunnen nog aangevraagd worden.

Indien u niet in Zwitserland geboren bent, gelieve ons te contacteren: bern.consular@diplobel.fed.be