Inschrijving via het digitale loket

Met een geactiveerde identiteitskaart kan u zich online inschrijven.