Elektronische identiteitskaart - eID

Op deze pagina vindt u alle informatie over de elektronische identiteitskaart.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van een identiteitskaart

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister van een Belgisch consulaat is verondersteld er een identiteitskaart aan te vragen.  Indien u nog niet bij ons bent ingeschreven bent, zie dan de sectie "Inschrijving".

Waar en hoe een eID aanvragen?

Hiervoor verstuurt u het volgende naar bern.consular@diplobel.fed.be

  • Het afspraakformulier
  • Een kopie van uw verblijfsvergunning
  • Een recent woonattest 
  • Enkel wanneer u de kaart per post wenst te ontvangen: een aan uzelf geadresseerde enveloppe voorzien van een barcode (meer informatie hierover (PDF, 274.33 KB)). Deze kan u afgeven op het moment dat u langs komt voor de registratie van uw biometrische gegevens (zie lager).

In geval van diefstal of verlies:

  • Indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal bij uw aanvraag te voegen en het document 'Aangifte van diefstal'. Vergeet ook niet uw kaart te blokkeren via de volgende website.
  • Indien het een verlies betreft: gelieve het document 'Aangifte van verlies' in te vullen en toe te voegen aan het dossier

Indien u dat wenst kan u ook per post opsturen naar:

Ambassade van België in Bern
Weltpoststrasse, 4 
Postfach 
3000 Bern 16

Opgelet: enkel volledige aanvragen kunnen worden afgehandeld.

Afspraak voor de registratie van biometrische gegevens

Nadat u van ons een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag heeft ontvangen kan  u een afspraak maken voor de registratie van uw biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken).

Dit is het gevolg van EU-verordening 2019/1157 die de EU-lidstaten op legt dat hun nieuw afgegeven identiteitskaarten ook vingerafdrukken bevatten. Dat is nodig om een goede identificatie en een gelijkende foto te garanderen (die ter plaatse wordt genomen) en om (vanaf 12 jaar) uw vingerafdrukken af te nemen, zoals dat nu al voor een paspoort nodig is.

We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart daardoor meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden.

Activatie eID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente.

De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart (als u die al in uw bezit heeft ) en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart is o.a. nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.

Betaling

Een eID kost 20 CHF.

U kan betalen aan het loket met een bankkaart tijdens de afspraak voor uw biometrische gegevens. Baar geld wordt niet aanvaard.

Termijn

4 à 5 weken vanaf het moment van de afname van de biometrie.

Voordat wij u de nieuwe kaart kunnen bezorgen moet uw huidige, al dan niet vervallen identiteitskaart ons teruggestuurd worden en dit bij bestelling of nadat wij u berichten over de aankomst van de kaart op onze ambassade.

Een alternatief in België

U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID/Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent.  Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

Zolang het kind nog geen 12 jaar is, wordt de Kids-ID enkel meegegeven aan de ouder die op hetzelfde adres als het kind woont. Een e-ID (vanaf de leeftijd van 12 jaar) daarentegen wordt enkel aan de titularis afgegeven, ook als die nog minderjarig is.