Rijbewijs en schrapping van de Belgische nummerplaat

Op deze pagina vindt u alle informatie over het rijbewijs in Zwitserland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Binnen het jaar na uw officiële aankomst in Zwitserland, moet u:


1. Uw Belgisch rijbewijs inruilen voor een Zwitsers

Dit wordt kantonnaal geregeld, in bijlage de link naar de kaart van Zwitserland met vermelding van alle kantons. Door te klikken op het kanton waar u ingeschreven bent, ontrolt zich alle nodige informatie.

Uw Belgische rijbewijs wordt teruggestuurd naar de gemeente waar u het laatste ingeschreven was en daar kan u het ook opnieuw opvragen in geval van nieuwe verhuis.

http://www.strassenverkehrsaemter.ch

Twee mogelijke scenario's

  • Uw rijbewijs wordt teruggezonden naar de gemeente waar u het laatste verbleef. Daar kan u het rijbewijs ook terug opvragen wanneer u terug verhuist naar België;
  • Uw Belgisch rijbewijs werd vernietigd maar u kan er een nieuw aanvragen via deze procedure


2. Uw voertuig inschrijven

Ook dit is kantonnaal geregeld, dezelfde, onderstaande link staat u toe de juiste gegevens per kanton te vinden.

http://www.strassenverkehrsaemter.ch

Afhankelijk van het kanton, gebeurt het volgende met de Belgische nummerplaat:

  • Zwitserland vernietigt de nummerplaat en stuurt daarover een aangetekend schrijven naar het DIV. De originele inschrijvingsdocumenten van het voertuig worden naar de Ambassade gestuurd, vervolgens naar het DIV, waarvan in bijlage het adres:

Wij maken steeds een kopij waardoor wij in staat zijn u te helpen mochten er problemen ontstaan.

  • U ontvangt zelf de nummerplaat en de papieren, die naar het DIV moeten teruggestuurd worden. Wij raden u aan dit per aangetekend schrijven te doen, liefst met een ontvangstbewijs en vanuit een Europees postkantoor, daar er wel eens douaneproblemen kunnen opduiken.

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directie Wegverkeer - DIV 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) 

DE NUMMERPLATEN MOGEN ONDER GEEN BEDING TERUGGESTUURD WORDEN NAAR ONZE AMBASSADE.